BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI
POŽÁRNÍ OCHRANA, REVIZE A ŠKOLENÍ

Požární ochrana

Víte, že?

Každý zaměstnavatel nebo OSVČ (má-li zaměstnance - HPP, DPP, DPČ a jiné) má dle zákoníku práce povinnost zajistit BOZP a PO včetně dokumentace?

Majitel provozovny podnikání nebo bytového družstva má za povinnost zajišťovat požární ochranu odborně způsobilou osobou v PO?

Investor ve stavebnictví má mít za určitých podmínek určeného Koordinátora BOZP, který má ohlašovací povinnost na inspektorát práce?

PO

Požární ochrana je základním požadavkem Zákona o požární ochraně a prováděcí vyhlášky o požární prevenci, které zaměstnavateli ukládají povinnost, zabezpečit požární ochranu na jeho pracovištích. Nabízíme kompletní servis požární ochrany (PO) v rozsahu platných právních předpisů.

Požární prevence spočívá především ve: požární prevence a ochrana


Provedeme Vám zdarma vstupní nezávislý audit BOZP a PO a poradíme, jak vše vyřešit. Chci nezávazně poptat cenu


Pracovní oděvy
a pomůcky

Kilpi a outdoorové
oblečení