BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI
POŽÁRNÍ OCHRANA, REVIZE A ŠKOLENÍ

koordinátor BOZP na stavbách koordinátor BOZP na stavbách koordinátor BOZP na stavbách

Koordinátor BOZP na stavbách

koordinátor bozp na stavbách dle zák. 309/2006 sb.

Nabízíme služby koordinátor BOZP na stavbách k zajištění požadavků Zákona č. 309/2006 Sb., zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Zajišťujeme plnění příslušných právních předpisů na úseku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany na stavbách.

V přenesené působnosti plníme povinnosti zadavatele a zhotovitele stavby:Provedeme Vám zdarma vstupní nezávislý audit BOZP a PO a poradíme, jak vše vyřešit. Chci nezávazně poptat cenu


Pracovní oděvy
a pomůcky

Kilpi a outdoorové
oblečení