login

ČSN ISO 45001:2018 certifikace

ČSN ISO 45001:2018 stanoví požadavky na systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP), které organizaci umožní řídit rizika BOZP a zlepšovat úroveň organizace v této oblasti.

Co to je ČSN ISO 45001:2018 certifikace?

Přínos systému ČSN ISO 45001:2018

Zavedení systému ČSN ISO 45001:2018 zaručuje, že Váš systém řízení bezpečnosti ochrany zdraví při práci byl porovnán se standardem nejlepších praktik a shledán vyhovujícím. Tím, že byl certifikát vydán třetí stranou – akreditačním orgánem, dává zaměstnancům a dalším zainteresovaným stranám na vědomí, že aktivně chráníte zdraví a bezpečnost Vašich pracovníků.

Eliminace rizik a nebezpečí

ČSN ISO 45001:2018 vyhodnotí Váš systém řízení bezpečnosti z různých pohledů. Rozsah použití závisí na takových faktorech jako jsou politika organizace pro ochranu zdraví a bezpečnosti práce, povaha jejich činností a podmínky, za kterých působí.

Úspěšný systém řízení bezpečnosti by měl být založen na:


politice ochrany zdraví a bezpečnosti práce přiměřené podniku

identifikaci rizik pro ochranu zdraví a bezpečnosti práce a právních požadavků

cílech, cílových hodnotách a programech zajišťujících neustálé zlepšování

řídících činnostech pro řízení rizik ochrany zdraví a bezpečnosti práce

monitoringu výkonnosti systému ochrany zdraví a bezpečnosti práce

neustálém přezkoumání, hodnocení a zlepšování systému

Naše hlavní výhody, proč s námi spolupracovat:

  • 17 let zkušeností, vlastní propracovaný systém, možnost školení přes e-learning.
  • Dodání pracovního oblečení a prostředků, máme kamennou prodejnu a e-shop.
  • Poskytujeme náhradní plnění.